Återvinningscentraler i stockholm

Stockholm är en av världens renaste städer och stockholmarna är stolta över sitt rena vatten och sin orörda natur i stadsnära skogsområden. Svenskarna är internationellt duktiga på att återvinna och Stockholms Stad har därför satsat på att gynna detta genom att anlägga många återvinningscentraler. Det finns i liten skala inom hela staden på gator och torg och i större skala på vissa utvalda ställen i ytterstaden på både den södra och norra sidan. Dit kan stockholmarna åka och lämna sitt farliga avfall men också för att lämna det som blivit över vid ombyggnation eller vid trädgårdsarbete.

Stockholm värnar om klimatet

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Att svenskarna och stockholmarna värnar om naturen och sin närmiljö är ingen nyhet. Att ha flera behållare för sopsortering under diskbänken är snarare vanligt än ovanligt. I Stockholm finns på många ställen för behållare för sortering av plast, papper, kartong och glas och på utvalda ställen även för batterier och småelektronik. Svenskarna är pålästa om miljöförstöring och klimatförändringarna och Sverige är alltid i förtruppen när det kommer till att förhandla om internationella klimatavtal. Efter klimatmötet i Paris har kommunernas representanter setts för att sinsemellan göra upp om hur varje kommun ska kunna bidra till att målen nås. Kommunerna Spelar om klimatavtalet med öppna kort för att visa att de drar sitt strå till stacken för att bromsa klimatförändringarna. Stockholm är inget undantag utan fortsätter att ligga i framkant för att visa att de satar på smarta lösningar för att minska utsläpp och ta till vara på avfall.