Hem / Energi och miljö / Cement och dess påverkan på miljön

 

Sveriges cementtillverkning släpper årligen ut cirka 1,4 miljoner ton koldioxid.

Vid cementtillverkning sker utsläpp av bland annat koldioxid, kväveoxider och svaveldioxider.

Det är framförallt framställningen av klinkers som är den största miljöboven.

Klinkers tillverkas genom att kalksten körs genom en ugn i ett rör som är 80 meter långt och med 6 meters diameter. För att hålla ugnen varm, vid pass 1 500 grader går det åt mycket energi.

Då behovet av att bränna kalksten genom ugnen minskas blir konsekvensen att det får en väldigt stor miljöbesparande effekt.bag_of_cement

 

Minskad påverkan på miljön

Ny teknik minskar miljöpåverkan. Genom att 12-15 procent mald kalksten tillsätts får den nya cementen betydligt bättre miljöegenskaper.

Genom att bergkross och annat ballastmaterial i betong blandas in får den nya cementen en smidigare konsistens. Den håller också ihop bättre eftersom massan i betongen bär upp de större partiklarna bättre. Ett vanligt problem med betong brukar annars vara att de grövre partiklarna sjunker till botten medan de finare hamnar i toppen. Med den nya tekniken får man en bättre sammanhållning utan att behöva öka andelen cement.

 

Miljöcentrum om den nya cementen

Byggcement med inblandning av mald kalksten är ur miljösynpunkt ett framsteg. Det gör att utsläppen av miljö- och hälsovådliga ämnen till luften från tillverkningsprocessen minskar, säger Björn O Gillberg från Miljöcentrum som Cementa konsulterar i miljöfrågor.”

 

Intressant forskningsprojekt

I ett gemensamt forskningsprojekt söker Linnéuniversitetet och Cementa samarbetar kring hur man kan använda alger för att minska koldioxidutsläpp. Här avses i första hand de koldioxid som sker i samband med cementtillverkning.

Först handlar det om att utvinna encelliga alger ur Östersjöns vatten. De utvunna algerna får frodas och växa till i den spillvärme som erhålls från cementugnarna.

Där är det meningen att de ska ta upp näringsämnen från avloppsvatten och inte minst ta upp koldioxid från cementtillverkningens rökgaser.

Efter den processen är det tänkt att algerna sedan kan användas till biogas eller biodiesel.

 

Avslutningsvis kan man sammanfattningsvis se att de nya teknikerna ser lovande ut med de positiva effekter som de tycks ha på miljön.