Hem / Energi och miljö / Glödlampor

 

Både på arbetsplatser och i hemmen har vi armaturer som ger ljus ifrån sig då de är tända. Ljuset kommer från glödlampor, lågenergilampor och lysrör.

Då dessa är förbrukade räknas de till farligt avfall, något som ska tas om hand särskilt av återvinningscentralerna. För företag kan aktörer som tar hand om fastighetsskötseln stå till tjänst med att ta hand om farligt elavfall. Rubin.nu är en bra fastighetsskötare. För boende i flerfamiljshus kan det finnas särskild sopsortering även för elavfall i form av småel, som exempelvis glödlampor. För den som bor i villa är det till återvinningscentralen man ska lämna i den här typen av avfall. Av risk för allvarlig miljöpåverkan ska det lämnas in separat och inte följa med de vanliga soporna. Något som gäller både organisationer och privatpersoner.

 

Glödlampor
Glödlampor innehåller bland annat bly. Bly skadar både människor och djur samt naturen i stort. Bly är en mycket farlig tungmetall som är lättflyktig och därför kan spridas över långa avstånd i atmosfären och därefter lagras under lång tid i miljön. Idag är det svårt att överblicka de långsiktiga konsekvenser som slarv med enbart sopsortering av elavfall leder till i form av miljöbelastning.

Kom ihåg att glödlampor inte ska sorteras som glas då glödtrådarna inte kan sorteras bort av glasbruken och de fabriker som tillverkar gods av glas som ska återvinnas. Glasmassan blir helt enkelt förstörd av glödtrådarna och blir därför obrukbar.

Vid återvinning av glödlampor krossas de för att därefter sorteras som allt från glas till metall, volfram och sist men inte minst bly.Glödlampor 2

 

Lågenergilampor & lysrör
Både lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver. I en ny lampa finns, om den är kall, kvicksilver i form av antingen små kvicksilverdroppar, fast amalgam eller som kvicksilver/järnkulor.

Då en lågenergilampa kan innehålla upp till 5 mg kvicksilver och ett lysrör upp till 10 mg är det ytterst viktigt att lämna in samtliga komponenter till en återvinningscentral då endera sorten går sönder.

Kemikalieinspektionen informerar på sin sida om hur man hanterar avfallet efter en trasig lampa. Förfaringssätten är olika för det fall det rör sig om en kall eller varm lampa.

Viktig att känna till om den är varm är att man bör se till att rummet ventileras under 20-30 minuter genom att fönster öppnas, och naturligtvis stänga dörrarna och lämna rummet snarast möjligt och stänga dörrar om till rummet ifråga. Därefter ska riktlinjer för hantering av trasig kall lampa följas. Viktigt är att man tar hand om kvicksilvret på rätt sätt. Läs mer på kemi.se

Vad du än gör – kom ihåg att slänga ditt eller organisationens elavfall som är farligt – antingen hos återvinningscentralen eller då du bor i flerfamiljshus i soprummets speciella behållare för småel/elavfall. Det är vad du kan bidra med för att värna om miljön.