Hem / Miljövänliga hus / Hus byggda i trä

 

Att bygga trähus är miljövänligt och numera går det även snabbt; vilket gör det billigt att bygga dem i jämförelse med betonghus. Betonghus tar i regel fem gånger så lång tid att bygga. Trä väger inte så mycket, så man kan flytta in husbygget in i industrilokaler.

 

Miljön i fokus
Att bygga i trä är miljövänligt eftersom det går åt mycket mindre energi vid produktionen. I förlängningen leder det också till mindre koldioxidutsläpp. Trä är också ett förnybart material eftersom nya träd planteras kontinuerligt. Träd som med tiden blir nytt byggmaterial.hus-4

 

Femvåningshus i trä utan kemikalier
I Hamburg, Tyskland har byggherren Matthias Korff, byggt ett hus helt i trä och utan några som helst kemikalier. Han lät bygga huset Woodcube inför byggutställningen IBA 2013.

Nu har han med familj själv flyttat in i en av åtta lägenheter i huset.

 

Kemikaliefritt trä – hur?
Själva konstruktionen har utvecklats av ett österrikiskt företag. Väggarna behöver vare sig kemikalier, plast eller isolering.

De 30 centimeter tjocka väggarna består av flera lager granträ. Även bjälklagen är helt byggda i trä. Vid byggandet använder man sig av pluggar gjorda i bok, istället för limma ihop lagren. Pluggarna, som torkats innan de sätts på plats i väggen, håller ihop lagren genom att de, då de väl är på plats, suger åt sig fukt som gör att de expanderar i väggen.

Som byggmaterial i väggarna används virke vilket har avverkats under vintern. Vintertid innehåller träden naturligt nog mindre vatten. Under ett halvårs tid lämnas de fällda träden kvar i skogen.

Även fällda träd fortsätter att växa. Då blir de av med både vätska och proteiner, vilket ger skydd till träet i framtiden. Det är det som är orsaken till att man inte behöver använda sig av gifter mot skadeinsekter, enligt Klaus Grübnau, Woodcubes arkitekt.

 

Fasad i lärkträ
Till Woodcube: s fasad har man använt sig obehandlat lärkträ. Lärkträ är ett träslag som håller länge utan skyddande lager av färg. Med tiden får fasaden en grå vacker patina.

 

Vid Bällstavikens strand
I Sundbyberg, vid Bällstavikens strand, har Folkhem låtit uppföra ett åttavåningshus som byggts helt i trä, från stomme till inredningsdetaljer.

Deras hus har fått en spånfasad av cederträ. Cederträ är helt underhållsfritt. Det blir ljusare med tiden och åldras vackert, säger Folkhems vd Arne Olsson.

 

Brandrisken då?
En vanlig invändning mot byggande av trähus är brandrisken. Fast samma brandsäkerhetskrav gäller för hus byggda i trä som i betong. Då en massiv trästomme är rejält kompakt är det mycket svårt att få den att brinna. För säkerhets skull reduceras brandrisken då lägenheterna i Folkhems trähus förses med sprinklersystem. Inte så mycket för att man befarar att själv byggnaden ska  börja brinna, utan snarare för att brandrisken är större vad det gäller inredningen i lägenheterna.

Något att tänka på även för dig som bor i ett sten- eller betonghus!