Hem / Energi och miljö / Källsortera rätt

 

Att återvinna vårt avfall är en stor insats för miljön. Svenskar är bland de bästa i världen på att minimera den del av vårt avfall som hamnar på soptippar, och det är till stor del tack vare att vi källsorterar och återvinner. Men om man vill att ens ansträngningar ska ha verklig effekt för miljön måste man se till att man källsorterar rättkällsortera rätt

Genom att återvinna sitt avfall bidrar man till att minska energiåtgången i tillverkningsindustrin, och till att färre naturresurser används i produktionen, eftersom man kan återanvända material som redan varit genom produktionsprocessen förut. Genom att vi sorterar vårt matavfall som kompost kan dessutom näringsämnena i de organiska materialen återgå till naturens kretslopp, och genom att sortera sitt avfall rätt bidrar man också till att farliga ämnen inte kommer ut i naturen. Det är därför särskilt viktigt att veta vilka produkter som räknas som miljöfarligt avfall. Det kan vara saker man kanske inte direkt förknippar med miljöfara, till exempel limrester och bekämpningsmedel som Myrr. Till och med nagellack och parfym, som vi använder på våra egna kroppar, kan orsaka skada om de kommer ut i naturen. Andra, mer självklara miljöfarliga produkter är elektronik som tv-apparater och mobiltelefoner (som kan innehålla tungmetaller), batterier och starka rengöringsmedel.

Något som kan verka obetydligt, men som är själva definitionen av uttrycket ”Många bäckar små”, är alla de behållare till värmeljusen som vi eldar upp under framförallt hösten och vintern. Om alla dessa behållare källsorterades och återvanns på rätt sätt skulle vi spara in 1000 ton koldioxid. Problemet är att många av de människor som faktiskt återvinner behållarna glömmer att ta bort den lilla metallbiten som håller fast veken. Den biten är gjord av stål, vilket gör att hela behållaren vid sortering hamnar i stålåtervinningen, där aluminiumet smälter bort och inte kan återanvändas. Både metallbiten och behållaren kan lämnas i samma metallåtervinning, men om man separerar dem innan kan både aluminiumet och stålet återanvändas. Om alla gjorde detta skulle det resultera i att vi sparade tillräckligt mycket energi för att värma upp 8500 hus om året.

Att källsortera och återvinna är med andra ord en liten ansträngning som för med sig stora fördelar, inte bara för dig själv och din generation, utan för alla framtida generationer.