Hem / Energi och miljö / Ljus och värmeeffektivisering

 

Med god planering och modern teknik kan den elanvändning som är kopplad till belysning i små- och medelstora industrier minska med upp till 60 procent.

 

Direktverkande el

Direktverkande el är en bekväm men dyr lösning för villaägaren. Lösningen är att byta uppvärmningssystem. Med stöd av ett statligt bidrag för konvertering kan du ersatta elvärmen med allt från värmepump, vattenburen fjärrvärme eller biobränsle.

 

Dålig belysning och isolering = höga elräkningardirektel01Wide

Är belysningen inte den bästa och elförbrukningen hög brukar det vara lönsamt att se över belysningsanläggningen. Se till att täta och tilläggsisolera och/eller installera en reglercentral som övertar styrningen av värmen.

 

Överskottsvärme

Elbelysning ger förutom ljus även ganska mycket värme. Inom industrin kan man genom att förbättra belysningsanläggningen, reducera det kylbehov som uppstår på grund av överskottsvärmen. Något som i sig minskar både energiförbrukning och energikostnader.

Både inom industrin och i hemmen kan det föreligga behov av att skärma av oönskad solvärme. Då kan företag som Haga Solskydd anlitas. Alldeles särskilt som att det är mer miljövänligt att ha fullgoda solskydd istället för energikrävande kylanläggningar och/eller mindre AirConditioners.

 

Genomgång av belysningsbehov

Gör en riktig genomgång av belysningsbehoven. Tänk efter, har verksamheten förändrats sedan installationen av armaturen gjordes. Är belysningen anpassad efter en annan verksamhet? Kan punktbelysning ersätta viss allmänbelysning?

Är det möjligt att dela upp lokalen i flera områden? I en del områden i lokalen behöver kanske mer belysning på grund av de arbetsuppgifter som utförs där. Andra delar används kanske som förvaring av material, lager av produkter, konferensrum, personalrum eller som rena transportsträckor. Där är belysningsbehovet annorlunda och tillhör de områden där går det att spara mycket energi på att dela

 

Anpassa ljuset efter behoven

Var arbetsmoment kan vara i behov av anpassad belysning. Belysningen ska ge tillräckligt mycket ljus fast inte blända. Installera arbetsplatsbelysning där extra ljus behövs. Det finns olika armaturer för de ändamålen som takarmaturer, lysrör eller särskilda arbetslampor.

 

Ta vara på dagsljuset

Det finns sofistikerade anordningar, som kan bestå av olika funktioner som medger att man tar tillvara på dagsljuset på ett optimalt sätt.

Så kallad dagsljusinlänkning medför större komfort och reducerar både energibehov och därmed kostnaderna för elförbrukningen.

Man kan också ta till vara på dagsljus från vägg- eller takfönster. Ett så kallat konstantljussystem ger ett jämnt ljusflöde samtidigt som ljuset från armaturerna anpassas efter dagsljuset i lokalen.

 

Förändra vanor

Informera dig om vad belysning och direktverkande el faktiskt kostar och hur du kan minska den kostnaden. Det kan utgöra grunden för nya vanor.

Ett annat sätt är att se till att olika delar i lokalen eller hemmet, där ingen för tillfället vistas, är nedsläckta. Industrilokaler kan delas upp i olika sektioner som genom schemaläggning, tänds upp utifrån detta.

Investeringar i förbättrad belysning kan resultera i ökad lönsamhet på grund av ökad produktivitet. Bättre och effektivare belysning kan också ge fördelar i form av bättre boende- och arbetsmiljö.